اقتصاد آنلاین
1399/09/30
12:46
📌بودجه سال ۱۴۰۰ با نگاه تاکید بر حمایت معیشتی و توسعه سرمایه گذاری تنظیم شده است روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: 🔹بودجه سال ۱۴۰۰ با نگاه...

📌بودجه سال ۱۴۰۰ با نگاه تاکید بر حمایت معیشتی و توسعه سرمایه گذاری تنظیم شده استروحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:


🔹بودجه سال ۱۴۰۰ با نگاه تاکید بر حمایت معیشتی و توسعه سرمایه گذاری تنظیم شده است.


🔹 توجه به درآمد ها و هزینه های کشور و حمایت از اقشار کم برخوردار اصلی ترین اهداف بودجه در بخش مباحث صنعت است.


🔹 کیفیت خودرو مطالبه مردم است که بایستی با هم‌افزایی و هماهنگی‌های لازم، توقع و انتظارات را به نحو مطلوبی پاسخ داد.
انتهای خبر

0
0