نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/18
09:40
#زبینا 10% منفی دزدی سازمان بورس و نهاد های دولتی از مردم. بیرشرف ها 5% کم نبود کردید 10%
#زبینا ۱۰٪ منفی

دزدی سازمان بورس و نهاد های دولتی از مردم.

بیرشرف ها ۵٪ کم نبود کردید ۱۰٪

انتهای خبر

0
0