بورس پلنر
1399/08/23
18:32
#فملی 📌فملی در سه ماهه اول به طور متوسط هر ماه 2.100 میلیارد بوده است و در تیر و مرداد فـروش 2.700 و 2.900 میلیارد فـروش داشته و در شهریور یک فـرو...

# فملی📌فملی در سه ماهه اول به طور متوسط هر ماه ۲.۱۰۰ میلیارد بوده است و در تیر و مرداد فروش ۲.۷۰۰ و ۲.۹۰۰ میلیارد فروش داشته و در شهریور یک فروش خیره کننده ۴.۲۰۰ میلیاردی را دارد و در مهر نیز عدد قابل قبول ۳.۳۰۰ میلیاردیمقدار تولید کاتد و مفتول شرکت به صورت متوسط در هر ماه ۲۳ هزار تن است و در سال جاری میانگین ۲۴ هزار تنی را داشته و در مهر ۲۳ هزار تن استمقدار فروش کاتد و مفتول به طور متوسط در سال گذشته ۲۱ هزار تن بوده و در سال جاری به طور میانگین در فصل اول ۲۵ هزار تن و در دو ماه بعدی ۲۸ و ۲۳ هزار تن است و شهریور ۲۷ هزار تن است و در مهر ۲۲ هزار تن.متوسط نرخ کاتد در ۶ ماهه ۹۷ هزار تومان بوده که در مهر ۱۳۸ هزار تومان گزارش شده است.#به_لحاظ_تکنیکی؛پس از آرایش سقف دوگانه و ریزش ۵۲ درصد نسبت به اوج قبلی در ۳۹۰۰۰ ریال، حال با واکنش موثر قیمت به محدوده خط روند صعودی بلند مدت و تراز ۶۱٪ فیبوناچی در سطوح ۱۹۴۱۰ - ۱۸۰۰۰ ریال وارد ریکاوری بخش مهمی از افت اخیر شده است.۹۹/۸/۲۳@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0