کدال۳۶۰
1401/05/30
17:03
#شپاکسا اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1401/03/31 (#حسابرسی_شده) شرکت پاکسان ▪️ شرکت پاکسان در دوره 6 ماهه منتهی ...

#شپاکسا


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ( #حسابرسی_شده ) شرکت پاکسان
▪️ شرکت پاکسان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱۷۵ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۵۰ ریال سود شناسایی کرده بود.▪️ «شپاکسا» با سرمایه ثبت شده ۹,۲۲۱,۳۹۸ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۶۱۳,۹۱۶ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۱۷:۰۵:۰۶ (۹۲۴۶۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0