اقتصاد ایران
1399/08/12
15:58
⭕️ بررسی کاهش زمان پیش‌گشایش بازار به 10 دقیقه 📢 طبق شنیده‌ها در مجموعه سازمان و شرکت بورس در حال بررسی کاهش زمان پیش‌گشایش به 10 دقیقه هستند ◻️ ...

⭕️ بررسی کاهش زمان پیش‌گشایش بازار به ۱۰ دقیقه📢 طبق شنیده‌ها در مجموعه سازمان و شرکت بورس در حال بررسی کاهش زمان پیش‌گشایش به ۱۰ دقیقه هستند◻️ طبق این طرح در ۵ دقیقه دوم امکان حذف سفارش وجود نخواهد داشت! در صورت تصویب این پیشنهاد از هفته آینده اجرایی خواهد شد.


_توییتر بورس🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0