کانال افزایش سرمایه
1401/01/18
14:11
👆👈#کپرور #افزایش_سرمایه 🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 540,000 میلیون ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 1,170,000 میلیون ریال 🔰 درصد افزای...

👆👈#کپرور #افزایش_سرمایه🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۵۴۰,۰۰۰ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱,۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۲۱۶٪📅 تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته ۱,۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ۱۰:۰۸:۴۵مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0