بورس امروز
1399/09/16
11:15
‌‌❇ انتقال ۹ میلیون سهم «خمحور» 🔹شرکت تولید محور خودرو از انتقال ۹ میلیون سهم این شرکت برای بازارگردانی خبر داد. 🔗 ادامه ی مطلب... 🆔

❇ انتقال ۹ میلیون سهم «خمحور»🔹شرکت تولید محور خودرو از انتقال ۹ میلیون سهم این شرکت برای بازارگردانی خبر داد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0