بتاسهم
1400/01/08
10:55
نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري تامين اجتماعي(شستا)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه و افشاي اطلاعات با اهميت گرو...

نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه و افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب ،سرمایه گذاری خوارزمی(وخارزم)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند


انتهای خبر

0
0