بتاسهم
1399/10/09
09:11
#وخاور تعیین تکلیف میکند پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1399/10/07 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نم...

#وخاور تعیین تکلیف میکند


پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قایم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ، شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار میگرددب– دستور جلسه :


تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارتانتهای خبر

0
0