آواتحلیل
1399/10/29
10:36
#بررسی_گزارش_کدال #دقاضی 📌 دقاضی با سرمایه جدید در نه ماهه ۱۸۸ میلیارد تومان سود خالص (۲۲۱۲ ریال به ازای هر سهم) محقق کرده که نسبت به مدت مشابه ...

#بررسی_گزارش_کدال #دقاضی📌 دقاضی با سرمایه جدید در نه ماهه ۱۸۸ میلیارد تومان سود خالص (۲۲۱۲ ریال به ازای هر سهم) محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸٪ رشد داشته است.

انتهای خبر

0
0