بورس۲۴
1401/02/31
18:04
زمان بازارگردانی «کپرور» اعلام شد

بورس ۲۴: مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، بازارگردانی «کپرور» از روز دوشنبه ۱۴۰۱.۰۳.۰۲ آغز و تا ۲۴ ماه ادامه دارد.

زمان بازارگردانی «کپرور» اعلام شد

بورس۲۴ : مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، بازارگردانی «کپرور» از روز دوشنبه ۱۴۰۱.۰۳.۰۲ آغز و تا ۲۴ ماه ادامه دارد.


دامنه مظنه ۳ درصد و حداقل حجم معاملات روزانه ۸۰۰ هزار سهم می باشد

کپرور
انتهای خبر

0
0