کدال۳۶۰
1399/11/12
16:19
#اجداد اساسنامه شرکت مصوب اساسنامه شرکت مصوب #مجمع عمومی #فوق_العاده مورخ 1399/06/25 شرکت مرغ اجداد زربال با فایل های پیوست منتشر شد 1399-11-12 1...

#اجداد


اساسنامه شرکت مصوباساسنامه شرکت مصوب #مجمع عمومی #فوق_العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ شرکت مرغ اجداد زربال با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۱۱-۱۲ ۱۶:۱۹:۵۱ (۷۱۸۵۲۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0