کدال۳۶۰
1400/12/28
14:44
#تاصیکو #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 از محل واگذاری سه...

#تاصیکو


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ تاصیکو با سرمایه ثبت شده ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.
▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۴۹,۵۷۸,۷۶۶ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۸۶۳٪ به مبلغ ۴۷۷,۵۸۸,۸۵۵ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۱۲-۲۸ ۱۴:۴۴:۵۵ (۸۶۳۶۷۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0