تی اس ای پرس
1399/10/09
08:23
وزیر اقتصاد: صندق دارا دوم تا پایان سال عرضه می‌شود !؟! دژپسند: در صدد تسریع انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری و باقیمانده سها...

وزیر اقتصاد: صندق دارا دوم تا پایان سال عرضه می‌شود


!؟!


دژپسند: در صدد تسریع انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری و باقیمانده سهام دولت در بسیاری از شرکت‌ها به بخش خصوصی و آحاد مردم هستیمکمیته ای تشکیل شده با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان دقیق صندوق دارا دوم و صندوق فولادی‌ها را تعیین می کند و اگر شرایط فراهم و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک تا پایان سال عرضه می شود.


_ایرنا


@TsePressانتهای خبر

0
0