بورس۲۴
1403/04/20
19:48
سهامداران "شپدیس" در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، پترو شیمی پردیس در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ سود خالصی معادل ۱۴۲۲۲ میلیارد تومان محقق نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، پترو شیمی پردیس در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ سود خالصی معادل ۱۴۲۲۲ میلیارد تومان محقق نمود.


بررسی گزارش این شرکت حاکی از کاهش ۱۰ درصدی سود در ۳ ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل می باشد.


پترو شیمی پردیس به ازای هر سهم نیز سود ۲۳۷۰۳ ریالی ساخت. سود ناخالص نیز با افزایش ۰ درصدی همراه شد و به ۱۴۹۲۲میلیارد تومان رسید.


درآمدهای عملیاتی این شرکت با سرمایه حدود ۶۰۰ میلیارد تومانی ۱۹ درصد افزایش داشت و به ۲۹۷۷۲ میلیارد تومان رسید.

شپدیس
انتهای خبر

0
0