تکنیکال ثنایی
1401/02/23
11:20
#BTC #بیت کوین وضعیت بیت کوین در شرایط کنونی.شاهد نوسانهای جذابی هستیم ولی هنوز در روند نزولی هستیم وبرای برگشت قیمت نیازمند کندل های سبز بیشتری خو...

#BTC


#بیت کوین


وضعیت بیت کوین در شرایط کنونی.شاهد نوسانهای جذابی هستیم ولی هنوز در روند نزولی هستیم وبرای برگشت قیمت نیازمند کندل های سبز بیشتری خواهیم بود.۲۰۲۲/۰۵/۱۳انتهای خبر

0
0