یادداشتهای کاظم نادرعلی
1399/08/18
11:10
🌀همه چیزتان را بسپارید به بورس 🔰دولتهای کافر تو شرایط کرونایی با بیمه بیکاری ، سبد غذایی ، پرداخت خسارت و...شکم مردمشون سیر کردند. دولت اسلامی م...

🌀همه چیزتان را بسپارید به بورس🔰دولتهای کافر تو شرایط کرونایی با بیمه بیکاری ، سبد غذایی ، پرداخت خسارت و...شکم مردمشون سیر کردند.


دولت اسلامی ما هم میلیونها نفر روکه درگیر فشار تحریم-فقر و بیکاری و کرونا و...بودند ، با شعار" همه چیزتان را بسپارید به بورس " هل داد این بازار و همون چندرغاز سرمایشون هم ازشون گرفت.


طبق قانون دولت حافظ مال و جان و ناموس مردم


ولی در عمل...


این همون کرامت انسانی که چهل و دو سال دارن شعارش میدن


لکن دلخوش به این مقدار نباشید.

انتهای خبر

0
0