کدال۳۶۰
1399/10/09
17:39
#وگردش ❇️ نتایج حاصل از فروش #حق_تقدم های استفاده نشده شرکت بانک گردشگری 🔹 مبلغ متعلق به هر حق تقدم: 13,771 ریال 1399-10-09 17:39:49 (707900) ➖➖➖...

#وگردش


❇️ نتایج حاصل از فروش #حق_تقدم های استفاده نشده شرکت بانک گردشگری🔹 مبلغ متعلق به هر حق تقدم: ۱۳,۷۷۱ ریال۱۳۹۹-۱۰-۰۹ ۱۷:۳۹:۴۹ (۷۰۷۹۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0