کدال۳۶۰
1400/04/21
17:15
#تاتمس خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر 🔹 تاریخ جلسه: ساعت 10:00 مورخ...

#تاتمس


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر🔹 تاریخ جلسه: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۱۴۰۰-۰۴-۲۱ ۱۷:۱۵:۰۲ (۷۷۱۲۱۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0