پارسیس تحلیل
1400/05/25
13:30
افزایش قیمت پراید در بازار قیمت پراید در حال افزایش است: 🔹به طوری که از ابتدای هفته تا امروز با رشد حدود ۳ میلیون تومان مواجه شده است.

افزایش قیمت پراید در بازار



قیمت پراید در حال افزایش است:


🔹به طوری که از ابتدای هفته تا امروز با رشد حدود ۳ میلیون تومان مواجه شده است.



انتهای خبر

0
0