سهامداران بزرگ شستا
1399/10/07
23:02
بررسی سهمای #پالایشی،#خودرویی،#بانکی،#شستا و معرفی سهمای کوچک حتما استوری هارو قبل بازار ببینید! 📣📣📣📣😱🤯 https://www.instagram.com/Robinhood_bours‏

بررسی سهمای #پالایشی،#خودرویی،#بانکی،#شستا


و معرفی سهمای کوچک حتما استوری هارو قبل بازار ببینید!


📣📣📣📣😱🤯


https://www.instagram.com/Robinhood_boursانتهای خبر

0
0