نوآوران امین
1399/10/07
09:17
معدنی دماوند (#کدما) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️کاهش (۹۲.۷۶) د...

معدنی دماوند (#کدما)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️کاهش (۹۲.۷۶) درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۷۴.۶۸ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


✅رشد ۵۴.۰۷ درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0