بورس۲۴
1401/04/08
16:00
سهام «غکورش» به وثیقه گذاشته شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنعت غذایی کورش از توثیق سهام این شرکت جهت وثیقه خرید سهام شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان توسط شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش خبر داد.

سهام «غکورش» به وثیقه گذاشته شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنعت غذایی کورش از توثیق سهام این شرکت جهت وثیقه خرید سهام شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان توسط شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش خبر داد.

غکورش
انتهای خبر

0
0