یادداشت‌های سعید درخشانی
1399/08/24
00:08
اینم پیش بینی بنده از نتیجه که قبل از انتخابات در توئیتر گذاشته بودم که با اختلاف کمتر از ۵ درصد محقق شد ( استمباد یعنی استنباط مبتنی بر باد هوا )

اینم پیش بینی بنده از نتیجه که قبل از انتخابات در توییتر گذاشته بودم که با اختلاف کمتر از ۵ درصد محقق شد ( استمباد یعنی استنباط مبتنی بر باد هوا )انتهای خبر

0
0