تحلیل با سید علی محسنی
1399/09/30
17:07
غبهنوش در ۱۹ روز کاری از ۵۵۰۰ تومان به ۱۷۴۰۰ تومان صعود کرده است و امروز ناظر فرابورس یادش افتاد که بنیاد مسضعفان به تعهدات بازارگردانی‌ عمل نکرده ...

غبهنوش در ۱۹ روز کاری از ۵۵۰۰ تومان به ۱۷۴۰۰ تومان صعود کرده است و امروز ناظر فرابورس یادش افتاد که بنیاد مسضعفان به تعهدات بازارگردانی عمل نکرده استاتفاقی که چند وقت پیش در نمادهای زراعتی بنیاد مستضعفان رخ داد!چرا اجازه رشد ۲۰۰ درصدی به غبهنوش داده شد وحالا به سادگی دامنه نوسان به ۵ درصد کاهش یافت؟!


مدعیان شفافیت چه پاسخی به این ماجرا دارند؟انتهای خبر

0
0