نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/09/23
14:25
#فرآورده_نفتی #شبندر #شبریز #شپنا کامل از روند نزولی خارج شده و مستعد یه صعود شارپی اخبار مهمی این گروه در روز های آینده خواهند داشت از دست ندید.

#فرآورده_نفتی#شبندر


#شبریز


#شپنا
کامل از روند نزولی خارج شده و مستعد یه صعود شارپی اخبار مهمی این گروه در روز های آینده خواهند داشت از دست ندید.انتهای خبر

0
0