محسن حسنلو
1399/09/21
22:54
#ونفت 💢 سرمایه گذاری صنعت نفت 💢 سهم در روند ۲ الی ۳ سال آینده در روند خنثی پیشروی خواهد کرد کف روند خرید و سقف روند فروش دارد. @HasanluMohsen

#ونفت💢 سرمایه گذاری صنعت نفت 💢سهم در روند ۲ الی ۳ سال آینده در روند خنثی پیشروی خواهد کرد کف روند خرید و سقف روند فروش دارد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0