بتاسهم
1401/02/11
11:42
در پایان مجمع #سیمرغ به ازای هر سهم ۸۰ تومان سود نقدی تقسیم شد.

در پایان مجمع #سیمرغ به ازای هر سهم ۸۰ تومان سود نقدی تقسیم شد.


انتهای خبر

0
0