نوآوران امین
1399/10/06
15:35
پالایش نفت تبریز (#شبریز) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تحلیل بیشتر در: @N...

پالایش نفت تبریز (#شبریز)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0