سهامیاب - آموزش بورس
1399/09/17
13:39
#سدبیر ❇️اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس #اطلاع_رسانی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده ...

#سدبیر


❇️ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس #اطلاع_رسانی شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستانپیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری ۷۰۰۳۷۲ و به استناد ماده ۱۲ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.۱۳۹۹-۰۹-۱۷ ۱۳:۳۴:۴۷ (۷۰۰۶۷۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0