مهدی رضایتی
1399/12/04
11:34
#زفکا #شیر_خام زفکا 4 طرح توسعه دارد که که می تواند عملیات شرکت را طی سه سال سه برابر کند. علاوه برآن می شود انتظار داشت نرخ هر کیلو شیر از 210...

#زفکا #شیر_خامزفکا ۴ طرح توسعه دارد که که می تواند عملیات شرکت را طی سه سال سه برابر کند.علاوه برآن می شود انتظار داشت نرخ هر کیلو شیر از ۲۱۰ دلار فعلی به ۳۰۰ دلار برسد.یعنی دو محرک رشد سود برای شرکت داریم و بطور ذاتی ریسک صنعت بسیار کم است.هر کدام از طرح های شرکت با هزینه سرمایه گذاری ۱۴۰ میلیارد تومانی راه اندازی می شوند.سود شرکت می در دو سال آینده می تواند به ۱۸۶ و ۲۹۰ میلیارد تومان برسد.مارکت شرکت در حال حاضر حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان است که البته حق تقدم شرکت (به شرط واریز وجه) را می توان با مارکت ۱۱۰۰ میلیارد تومانی خریداری کرد.ارزش بازار شرکت بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ میلیارد تومان قابل تخمین است (قیمت هر سهم حدود ۱۲۰۰- ۱۴۰۰ تومان).انتهای خبر

0
0