مبین تحلیل
1399/09/16
14:00
#لیزینگ 🔸شرکت های سرمایه ای عمدتا در زمینه اجاره سرمایه ای یا اجاره به شرط تملیک فعالیت می کنند و سود آنها از تفاوت نرخ بهره دریافتی از مشتری و پ...

#لیزینگ🔸شرکت های سرمایه ای عمدتا در زمینه اجاره سرمایه ای یا اجاره به شرط تملیک فعالیت می کنند و سود آنها از تفاوت نرخ بهره دریافتی از مشتری و پرداختی به بانک به دست می آید.همچنین بخشی از سود شرکت ها به دلیل جریمه اضافه شده به دلیل دیکرد بازپرداخت اقساط است که تحت عنوان وجه التزام دریافت می شود .که البته به دلیل کیفیت سود قابل قیاس با سود اصلی ساخته شده توسط شرکت نیست.روند حسابهای دریافتنی و تسهیلات شرکت می تواند نشانگر خوبی برای سطح عملیات شرکت باشد، این میزان هرچه رشدی تر باشد عملیات شرکت در وضعیت بهتری قرار دارد.🔸نمودار بالا، علاوه بر درآمد حاصل از عملیات کل صنعت، روند حسابها و اسناد دریافتنی را در دوره های فصلی نشان می دهد که افزایش آن وضعیت مثبت صنعت را نشان می دهد،البته میزان این رشد در طول یک دوره ۱ ساله کمتر از ۱۰ درصد بوده است.


➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0