کارگزاری آبان
1399/11/14
13:06
📈بیشترین حجم معاملات خساپا 1.58 میلیارد سهم خودرو 1.16 میلیارد سهم وتجارت 1.02 میلیارد سهم خگستر 891 میلیون سهم وبصادر 367.4 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خساپا ۱.۵۸ میلیارد سهم


خودرو ۱.۱۶ میلیارد سهم


وتجارت ۱.۰۲ میلیارد سهم


خگستر ۸۹۱ میلیون سهم


وبصادر ۳۶۷.۴ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0