تحلیل کاربردی هلالات
1399/11/13
10:31
#فملی #پیشبینی_سود به نظر می آید که اعلام پیشبینی سود توسط ملی صنایع مس تلاشی است در گمراه کردن سهامداران. ملی صنایع مس نوشته است که مس را برای 3...

#فملی #پیشبینی_سودبه نظر می آید که اعلام پیشبینی سود توسط ملی صنایع مس تلاشی است در گمراه کردن سهامداران.ملی صنایع مس نوشته است که مس را برای ۳ماه باقی مانده ۷۰۰۰دلار پیشبینی کرده به استناد موسسات بین المللی. این یک جمله کاملا #دروغ است!اولا که ۴۲روز از ۹۰روز گذشته و متوسط قیمت ۷۸۰۰دلار بوده برای رسیدن به میانگین ۷۰۰۰دلار، مس باید چه عددی باشد در روزهای باقی مانده؟ ثانیا موسسات بین المللی قیمت را از ۷۸۰۰ تا ۸۱۵۰ دلار پیشبینی کرده اند. کدام موسسه ۷۰۰۰دلار پیشبینی کرده است؟ثانیا دلار ۳ماه باقی مانده را متوسط ۱۹۰۰۰ تومان دیده اند. در ۴۲ روز اخیر متوسط دلار ۲۳.۸۰۰ تومان بوده یعنی در روزهای باقی مانده قرار است چه عددی باشد که میانگین به ۱۹۰۰۰تومان برسد؟این #دروغ و به بیراهه کشیدن #سهامدار_خرد را تمام کنید.اگر قرار است پیشبینی سود به این شکل بی محتوا باشد، توقف آن به نفع سهامدار خرد است. در جلسه ای که در سازمان برگزار شد بنده موافق انتشار پیشبینی سود بودم اما نه به این شکل که مفروضات #احمقانه باشد.انتهای خبر

0
0