بورس۲۴
1401/03/26
11:35
«حریل» در سال ۱۴۰۰ چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت ریل پرداز سیر در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند به سود خالص ۷۳ میلیارد تومانی دست یافت.

«حریل» در سال 1400 چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت ریل پرداز سیر در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند به سود خالص ۷۳ میلیارد تومانی دست یافت که در مقایسه با مدت مشابه قبل با افزایش ۳۵ درصدی همراه بود. این شرکت به ازای هر سهم نیز سود ۱۹۵ ریالی ساخته است. گفتنی است فروش این شرکت با ۴۱ درصد رشد به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داشت و در نهایت موجب تحقق سود ناخالص ۹۹ میلیارد تومانی شد.


حریل
انتهای خبر

0
0