همفکران
1401/05/31
12:26
#کدال #شفاف_سازی #ونیرو 📌نتيجه نهايي دعوي له شرکت موضوع: الزام بانک مرکزی به اجرای مصوبه 51709ت/31108 مورخ 1394/03/12 مبنی بر فراهم نمودن شراط...

#کدال


#شفاف_سازی


#ونیرو📌نتیجه نهایی دعوی له شرکتموضوع: الزام بانک مرکزی به اجرای مصوبه ۵۱۷۰۹ت/۳۱۱۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ مبنی بر فراهم نمودن شراط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی جهت تسفیه تسهیلات در یافتی شرکت انرژی گستر جم از محل صندوق توسعه ملینتیجه نهایی: صدور رای قطعی مبنی بر الزام بانک مرکزی به اجرای مصوبه فوق الذکر


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0