ارزینکس
1401/06/02
21:47
💢 آشنایی با کورپوریشن 🔘 کورپوریشن که ممکن است اَبَرشرکت یا شرکت‌سهامی هم گفته شود یک گونهٔ حقوقی از سازماندهی افراد و منابع مادی است که با مجوز ...

💢 آشنایی با کورپوریشن🔘 کورپوریشن که ممکن است ابرشرکت یا شرکت‌سهامی هم گفته شود یک گونهٔ حقوقی از سازماندهی افراد و منابع مادی است که با مجوز دولت و به منظور داد‌و‌ستد تعریف می‌شود.🔘 در مقایسه با دو گونه دیگر از مالکیت تجاری، یعنی مالکیت انحصاری و شراکت، کورپوریشن (Corporation) به واسطهٔ شماری از مشخصه‌ها ابزاری منعطف‌تر برای فعالیت اقتصادی در مقیاس بزرگ، به‌ویژه به منظور فراهم کردن حجم عظیمی از سرمایه برای سرمایه‌گذاری، محسوب می‌شود.#آموزش #کورپوریشنانتهای خبر

0
0