کدال۳۶۰
1400/12/28
12:14
#تاصیکو توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ بازگشت به نامه شماره 121/161344 مورخ 1400/08/19 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر دل...

#تاصیکو


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ بازگشت به نامه شماره ۱۲۱/۱۶۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر دلایل تغییرات سود(زیان) عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل(تغییرات بیش از ۳۰ درصد) به استحضار می رساند عمده موارد به شرح نامه پیوست به حضور ایفاد می گردد.
۱۴۰۰-۱۲-۲۸ ۱۲:۱۴:۵۸ (۸۶۴۲۷۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0