مجید سلطانی
1399/09/03
22:22
🔴👈👈انجام معاملات الگوریتمی تخلف است / بحث افزایش دامنه نوسان مطرح نیست 📌مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس: 🔸👈 در حال حاضر اگر معاملات الگوریتمی ب...

🔴👈👈انجام معاملات الگوریتمی تخلف است / بحث افزایش دامنه نوسان مطرح نیست📌مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس:


🔸👈 در حال حاضر اگر معاملات الگوریتمی به جز برای بازارگردان ها که مشخص هستند، در موارد دیگری استفاده شود، به طور قطع از طرف سازمان بورس با آن برخورد می شود


🔸👈 تاکید سازمان در این خصوص نظارت دقیق است و در صورتیکه افرادی مضنون به انجام تخلفاتی مانند انجام معاملات الگوریتمی باشند، حداقل کدهای آنلاین آنها بسته شده و از انجام معاملات به طور آنلاین محروم می شوند.


🔸👈فعلا تمرکز بورس ها و سازمان بورس بر بازارگردانی است و باید بازارگردانی در بورس ها به نحو صحیح انجام شود؛ این امر راه افزایش نقدشوندگی بازار و حرکت قیمت ها در مدار منطق است.

انتهای خبر

0
0