حس ششم
1400/01/08
09:01
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وآیند با حجم ۱۸۶ میلیون سهم #پتایر با حجم ۶۸ میلیون سهم #وسبحان با حجم ۶۷ میلیون سهم #ثنوسا با حجم ۲۹ میلیو...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#وآیند با حجم ۱۸۶ میلیون سهم


#پتایر با حجم ۶۸ میلیون سهم


#وسبحان با حجم ۶۷ میلیون سهم


#ثنوسا با حجم ۲۹ میلیون سهم#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0