کدال۳۶۰
1399/08/18
15:25
#غاذر تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت کشت و صنعت پیاذر 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 مورخ 1399/08/18...

#غاذر


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت کشت و صنعت پیاذر🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۵:۲۵:۰۰ (۶۹۰۱۰۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0