مجید سلطانی
1399/11/14
10:29
این بازار کاملا بازیگر مدار شده، مثل قدیم. با رفتن دولت، دوباره بازیگرها مشغول شدند. این اتفاقیست که همیشه در دوران رکود بازار شکل میگیره، چراکه اگ...

این بازار کاملا بازیگر مدار شده، مثل قدیم. با رفتن دولت، دوباره بازیگرها مشغول شدند. این اتفاقیست که همیشه در دوران رکود بازار شکل میگیره، چراکه اگر این هم نباشه، عملا دیگر بازار برای کوتاه مدتیها جایی برای ماندن نیست.


انتهای خبر

0
0