نوآوران امین
1399/10/28
14:18
نئوپان 22 بهمن(#چنوپا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 98 درصدی درآمدهای عملیاتی 3 ...

نیوپان ۲۲ بهمن(#چنوپا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۹۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۷۵,۱۵۴ میلیون ریال به مبلغ ۳۴۷,۴۰۵ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۱۳ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۶۴۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0