کدال۳۶۰
1401/03/31
20:29
#شزنگ اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1401/02/31 (حسابرسی نشده) شرکت تجهیز نیروی زنگان ▪️ شرکت تجهیز نیروی زنگان د...

#شزنگ


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت تجهیز نیروی زنگان

▪️ شرکت تجهیز نیروی زنگان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به ازای هر سهم ۳۹۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «شزنگ» با سرمایه ثبت شده ۲۸,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ مبلغ ۱۰,۹۸۳ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۳-۳۱ ۲۰:۲۹:۵۰ (۹۰۰۰۷۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0