بورس۲۴
1401/04/08
15:10
عملکرد خرداد ماه «سپاها» چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان سپاهان در مدت ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۳۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

عملکرد خرداد ماه «سپاها» چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان سپاهان در مدت ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۳۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۶۵۶ میلیارد تومان بود.


سپاهاسپاها
انتهای خبر

0
0