بتاسهم
1400/03/04
13:33
سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران از زیر مجموعه های #حکشتی در 12ماهه به سود 2061 میلیارد ریالی رسیده است

سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از زیر مجموعه های #حکشتی در ۱۲ماهه به سود ۲۰۶۱ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0