کدال۳۶۰
1401/03/18
16:00
#حآفرین #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت ریل پرداز نو آفرین ▪️ شرکت ریل پرداز نو آفرین در دوره 12 ماهه منته...

#حآفرین


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت ریل پرداز نو آفرین
▪️ شرکت ریل پرداز نو آفرین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۴۴۳ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱۴٪ افزایش داشته است▪️ «حآفرین» با سرمایه ثبت شده ۷,۴۲۸,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۲۹۱,۸۲۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۱,۸۱۴,۵۱۴ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۰٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۱۸ ۱۶:۰۰:۱۳ (۸۹۳۰۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0