تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/28
18:57
ورود و خروج نقدینگی #روزانه #حقوقی ها در چارت فوق مشاهده می کنید👆 ✔️ همانطور که ملاحظه می کنید در انتهای این نمودار #خرید حقوقی هر روز نسبت به روز...

ورود و خروج نقدینگی #روزانه #حقوقی ها در چارت فوق مشاهده می کنید👆✔️ همانطور که ملاحظه می کنید در انتهای این نمودار #خرید حقوقی هر روز نسبت به روز قبل #بیشتر است و انتظار داریم این حمایت #روزانه و #پیوسته در گروه های مختلف روند بازار ابتدا #خنثی سپس #صعودی کند.انتهای خبر

0
0