بتاسهم
1399/08/30
11:21
زمانی قرار بود این سهم تعدیلات عجیبی بدهد البته داد ... منتهی منفی ! #رتکو در 6 ماهه به ازای هر سهم 1453 ریال زیان محقق کرده است

زمانی قرار بود این سهم تعدیلات عجیبی بدهد البته داد ... منتهی منفی ! #رتکو در ۶ ماهه به ازای هر سهم ۱۴۵۳ ریال زیان محقق کرده است


انتهای خبر

0
0