ایچیموکو و الیوت
1399/10/29
09:52
مقایسهِ شاخص هموزن و شاخص کل در تایم هفتگی=>چندین بار گفته بودم،سهمهای کوچک که با شاخص هموزن هماهنگ هست،را بخرید🤷🏻‍♂️

مقایسه شاخص هموزن و شاخص کل در تایم هفتگی=>چندین بار گفته بودم،سهمهای کوچک که با شاخص هموزن هماهنگ هست،را بخرید🤷🏻♂️انتهای خبر

0
0